Oen Organig Cymreig – Welsh Mountain Lamb

Oen Organig Cymreig – Welsh Mountain Lamb

Prynwch Gig Oen Organig Cymreig o Cletwr

Bellach cewch archebu cig oen (naill ai oen cyfan neu hanner oen) o Cletwr. Dyma’r gig oen ffres gorau o’r mynyddoedd Cambia, wedi eu tyfu yn organig ar fferm Moelgolomen, uwchben Talybont.

Magwyd eu holl cig oen yn organig ar y fferm sydd ar 1500 troedfedd uwchben y môr. Mae’r stoc yn rhydd i grwydro dros ardal fawr. Tyfa’r oen yn naturiol ar gyfuniad o wair, meillion, grug a pherlysiau sydd yn helpu creu blas nodedig y Defaid Mynydd Cymreig.

Welsh Mountain Lamb .. ffermio traddodiadol … blas rhyfeddol

Oen cyfan £95, hanner oen £50.

I archebu drwy Cletwr dewch i mewn i’r Siop a gofyn am ffurflen archebu.

Ewch i wefan Moelgolomen.

Buy Organic Welsh Mountain Lamb from Cletwr

You can now order whole and half lambs from Cletwr. This is the finest fresh (not frozen) Welsh mountain lamb, organically reared at Moelgolomen Farm, above Talybont.

All their lamb is reared organically on the farm. The lambs are naturally grown on a combination of grasses, clovers, heather and herbs, which helps create the distinictive flavour of the Welsh Mountain.

Welsh Mountain Lamb… simply farmed, simply delicious…

Whole lambs cost £95, half lambs £50.

To order through Cletwr call in to the shop and ask for an order form.

Visit the Moelgolomen website.