Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol/ Annual General Meeting

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol/ Annual General Meeting

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cwmni Cymunedol Cletwr Cyf yn Cletwr am 4y.p. Dydd Sul 25ain o Dachwedd.

Croeso cynnes i bawb. Ceir agenda a ffurflenni enwebu ar gyfer y Bwrdd ar y wefan, Facebook ac yn y siop.

Agenda

Ffurflen Enwebu

The Annual General Meeting of Cwmni Cymunedol Cletwr Cyf will be held in the cafe at Cletwr at 4pm on Sunday 25th November.

Warm welcome to all. Agenda and nomination forms for the Board will be available on the website, Facebook and in the shop.
Cletwr.

Agenda

Nomination Form