Cletwr AGM / CCB Cletwr

Cletwr AGM / CCB Cletwr

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cwmni Cymunedol Cletwr Cyf yn y caffi yn y Cletwr am 4y.p. Dydd Sul 25ain o Dachwedd.

Croeso cynnes i bawb.

Ceir agenda a ffurflenni enwebu ar gyfer y Bwrdd ar y wefan, Facebook ac yn y siop.

The Annual General Meeting of Cwmni Cymunedol Cletwr Cyf will be held in the cafe at Cletwr at 4pm on Sunday 25th November.

Warm welcome to all.

Agenda and nomination forms for the Board will be available on the website, Facebook and in the shop.