Tag: Community.

Gin Tasting with Dyfi Distillery

Join Danny Cameron of Dyfi Distillery for an intimate evening of gin tasting.

Ceredigion Museum at Cletwr / Amgueddfa Ceredigion yn y Cletwr

Create your own time-capsule with inspiration from objects from the collection.

Dal Ati

Dewch am sgwrs gyda ni

World Toilet Day 2018 // Diwrnod Toiled y Byd

‘Pan fydd natur yn galw’ // ‘When nature calls’

Amser Stori

Dewch i darllen efo ni…

DATHLU CYMUNED / CELEBRATING COMMUNITY

Does our community have its own story to tell?

‘Benthyg Bag’

Helpwch i leihau ein dibyniaeth ar blastig. / Help reduce our reliance on plastic.

Cylchoedd Tragwyddol / Eternal Circles

Mandala wall hangings in the Textiles Gallery.

‘Dyluniadau Pren’ / ‘Designs in Wood’

Stephen Owen – Artist, designer and craftsperson with wood.

Gwneud Llusern / Lantern Making

Come and make a lantern…