Talebau Cletwr! / Cletwr vouchers!

Talebau Cletwr! / Cletwr vouchers!

Talebau rhodd yw’r anrheg berffaith.

Gellid defnyddio Talebau Cletwr i brynu cinio, ychydig o lyfrau neu rywfaint o gynnyrch lleol hyfryd. Coffi, cacennau a phori yn y siop? Mae’r dewis yn ddiddiwedd, a byddwch hefyd yn cefnogi’ch Menter Gymunedol leol.

Gofynnwch wrth y til am ragor o wybodaeth.

Gift vouchers are the perfect present.

Cletwr Vouchers could be used to buy lunch, some books or some lovely local produce. Coffee, cakes and a browse in the shop? The choice is endless, and you’ll be supporting your local Community Enterprise too.

Ask at the till for more information.