Christmas Orders

Christmas Orders

Archebwch eich cig o gigyddion lleol, neu ddewis bocs ffrwyth a llysiau.

Cewch hyd yn oed archebu stwffin a saws bara enwog Jane, a danteithion pôb.

I gyd i’w godi o Cletwr ar Noswyl Nadolig.

Ffurflenni archeb ar gael yn y Siop.

Order your meat from local butchers, or choose a fruit & veg box.

You can even pre-order Jane’s stuffing, bread sauce or some baked goodies.

All for collection on Christmas Eve from Cletwr.

Pick up a form in the shop.