Trainee Retail Assistant

Trainee Retail Assistant

Swydd Chwe mis i ddechrau, gyda’r bwriad o ddod yn swydd barhaol. Oriau gwaith 30.

Rhaid i ymgeiswyr fod rhwng 16 a 24 oed.

Dyddiad cau 23/09/2018

Dyletswyddau:

  • Sicrhau bod stoc yn cael ei archebu, ei gyflwyno, ei ailgyflenwi a’i brisio’n gywir.
  • Sicrhau fod y stoc yn cael ei arddangos a’i ddangos mewn modd arloesol er mwyn sicrhau’r potensial gwerthiant mwyaf a lleihau colled / difrod.
  • Trefnu stoc i sicrhau defnydd erbyn dyddiadau ‘ddefnyddio erbyn’ a dyddiadau ‘ar ei orau cyn’.

Darparir hyfforddiant llawn wrth y gwaith, i arwain at swydd gynaliadwy i’r ymgeisydd cywir..

Bydd angen i chi fod yn frwdfrydig, gyda sgiliau rhyngbersonol cryf ac ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth o’r safon uchaf i’r gymuned.
Bydd angen lefel dda o rifedd, llythrennedd a sylw at fanylion

Sgiliau Cymraeg Llafar: Mantais.
Sgiliau Cymraeg Ysgrifenedig: Mantais.

Apply via Jobs Growth Wales by 23/9/2018

Six month job initially with a view to becoming a permanent position, 30 hours per week.

Applicants must be between 16 and 24.

Closing Date 23/9/2018

Duties:

  • Ensure that stock is ordered, delivered, replenished and accurately priced.
  • Ensure that stock is merchandised displayed and presented in an innovative way so as to maximise sales potential and minimise loss/damage.
  • Arrange turn-around of stock to accommodate use by and sell by dates.

Full on the job training will be provided, leading to a sustainable job for the right candidate.

You will need to be enthusiastic, with strong interpersonal skills and a commitment to providing a first-class service to the community.
Good level of numeracy, literacy and attention to detail.

Welsh Spoken Skills: Advantage.
Welsh Written Skills: Advantage.

Apply via Jobs Growth Wales by 23/9/2018