Rydym yn Cyflogi – We’re Hiring

Rydym yn Cyflogi – We’re Hiring

Cynorthwyydd caffi/manwerthu cyffredinol.

16 awr yr wythnos. Yn cynnwys gwaith dros y penwythnos. Rhaid bod yn hyblyg.

Efallai y bydd oriau ychwanegol ar gael i gyflenwi yn ystod cyfnodau o salwch a gwyliau.

 • Rhaid wrth brofiad helaeth o weithio blaen tŷ.
 • Profiad o fanwerthu’n ddymunol.
 • Profiad o arlwyo’n fanteisiol.
 • Sgiliau trefnu’n hanfodol.
 • Sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn ddymunol iawn.
 • Angen sgiliau rhagorol o ran gwasanaeth i gwsmeriaid a chyda phobl.
 • Profiad o weithio gyda gwirfoddolwyr yn fantais.

Rhoddir hyfforddiant llawn.

Anfonwch CV ac e-bost eglurhad gan fanylu ar eich addasrwydd ar gyfer y swydd i cletwr@cletwr.com

Cletwr, Tre’r-ddôl, Ceredigion SY20 8PN
01970 832113

Dyddiad cau – 3 Mehefin.
Cyfweliad – 6 Mehefin.

General cafe/retail assistant.

16 hours/week. Will involve weekend work. Must be flexible.

Extra hours may be available to cover sickness and holidays.

 • Front of house expertise required.
 • Retail experience desirable.
 • Catering experience advantageous.
 • Organisational skills essential.
 • Welsh Language skills highly desirable.
 • Excellent people and customer service skills needed.
 • Experience of working with volunteers an advantage.

Full training will be given.

Please send CV and covering email, detailing your suitability for the post to cletwr@cletwr.com

Cletwr, Tre’r-ddôl, Ceredigion SY20 8PN
01970 832113

Closing date – 3rd June
Interview – 6th June.