Hedgehogs

Hedgehogs

Mae bellach gynnon ni Dwnnel Monitro Draenogod ar gael i’w logi gan Brosiect Draenogod Aberystwyth drwy’r Cletwr.

 

*Yn cynnwys papur a dalen wybodaeth ynglŷn â sut i ddarganfod a yw’r creaduriaid hyn sy’n mynd yn brin yn ymweld â’ch gardd.

*Cost – £3 i’w logi am bythefnos.

Casglwch a thalu yn swyddfa’r Cletwr.

E-bostiwch events@cletwr.com i drefnu.

We have a Hedgehog Monitoring Tunnel now available for hire from Aberystwyth Hedgehog Project via Cletwr.

 

* Includes paper and info sheet on how to discover if these declining creatures are visiting your garden.

* Cost – £3 for two week hire.

Collect and pay in the office at Cletwr.

Email events@cletwr.com to arrange