Club Cosy Drop in Session

Club Cosy Drop in Session

A oes gennych ddiddordeb mewn arbed arian ar eich biliau olew gwresogi?

A ydych yn byw yn Nhre’r-ddol, Taliesin, Talybont, Borth neu Eglwysfach/Ffwrnais?

Galwch heibio, mwynhewch baned o de neu americano bach am ddim a mynnwch sgwrs gydag Innes am sut i ddod yn aelod o’n Syndicet Olew.

Eisoes yn aelod o Glwb Clyd? Yna dewch draw i gasglu eich calendr 2019 AM DDIM o Oil 4 Wales.

Dydd Sadwrn. 12 Ionawr 10-12yb

Interested in saving money on your heating oil bills?

Live in Tre’r-ddol, Taliesin, Talybont, Borth or Eglwysfach/Ffwrnais?

Come along, enjoy a free cup of tea or small americano and have a chat with Innes about joining our Oil Syndicate.

Already a member of Club Cosy? Then come along and collect your FREE 2019 calendar from Oil 4 Wales.

Saturday 12 January. 10am-midday.