Loading Events

« All Events

ZCB Talk – Responding to a climate emergency.

January 24 @ 7:00 pm - 9:00 pm

£3

Sgwrs ZCB – Ymateb i argyfwng yn yr hinsawdd.

Dyfodol heb garbon?

Fel y gwelsom yn y gorffennol, gall newidiadau yn y llywodraeth amharu llawer iawn ar ein hymagwedd ar y cyd at her yr hinsawdd. Bydd Paul Allen o Ganolfan y Dechnoleg Amgen yn sôn am ei brofiad o sgyrsiau ynghylch y negodiadau rhyngwladol, a’r modd y gallwn gatalyddu newid ar y raddfa a’r cyflymder sy’n ofynnol gan wyddoniaeth. I gyrchu’r adroddiad, ewch i http://www.zerocarbonbritain.org

Mewn ymateb i adroddiad 1.5C y Panel Rhynglywodraethol ar y Newid yn yr Hinsawdd (IPCC), mae angen consensws trawsbleidiol ar dargedau uchelgeisiol, ynghyd â map clir o’r modd i sicrhau gweithredu effeithiol brys, er mwyn osgoi newid peryglus iawn yn yr hinsawdd.

Dyna’r neges y mae Paul Allen wedi bod yn ei throsglwyddo i wleidyddion o bob rhan o’r sbectrwm gwleidyddol, ac yn fwyaf diweddar mewn cyfarfod â’r Gweinidog Ynni, Claire Perry.

Jyst trowch lan! Awgrymir cyfraniad o £3.

ZCB Talk – Responding to a climate emergency.

A carbon free future?

As we have witnessed in the past, changes in government can cause massive upheaval in our collective approach to the climate challenge. Paul Allen of C.A.T. brings his experience of conversations around the international negotiations and how we can catalyse change at the scale and speed required by the science. To access the report visit http://www.zerocarbonbritain.org

Cross-party consensus on ambitious targets, and a clear roadmap for effective climate action is urgently needed in response to the IPCC 1.5C report to avoid very dangerous climate change. That’s the message Paul Allen has been taking to politicians from across the political spectrum, most recently at a meeting with Energy Minister, Claire Perry.

Just turn up! Suggested donation £3.

Details

Date:
January 24
Time:
7:00 pm - 9:00 pm
Cost:
£3
Event Category:
Event Tags:
, ,

Organiser

Cletwr Events
Phone:
01970 832113
Email:
events@cletwr.com

Venue

Cletwr
Tre'r Ddol
Machynlleth, Powys SY20 8PN United Kingdom
+ Google Map