Loading Events

« All Events

Celebrating Community / Dathlu Cymuned

February 2 @ 10:30 am - 3:30 pm

Free

DATHLU CYMUNED

Yn datgelu treftadaeth naturiol, hanesyddol a diwylliannol Tre’r-ddôl a Thre Taliesin.

Twrio i hanes. Gwrando ar straeon. Rhannu lluniau. Clywed am ein bywyd gwyllt.

10.30 – 11.00 Croeso i Dathlu Cymuned.

Pum peth sy’n gwneud ein cymuned yn gofiadwy Nigel Callaghan

11.00 – 2.00 Dewch i sgwrsio â’r sefydliadau sy’n cymryd rhan am eu harddangosfeydd.

Dewch â’ch lluniau, gwrthrychau, dogfennau a phethau eraill sy’n dwyn atgofion y gellir eu cofnodi a’u sganio.

Dewch â llun o’ch tŷ – helpwch i wneud cofnod o bob adeilad yn Nhre’r-ddôl a Thre Taliesin Creu Map Storïau cymunedol gyda Naomi Heath.

Gweithgareddau i blant gyda Jenny Dingle

LLUNIAETH AR GAEL DRWY’R DYDD. CAWL AMSER CINIO 11.00 – 2.00

Filmiau’n cael eu dangos yn barhaus Y Cletwr hen a newydd Y Gors Film archifol o’r fro

2.00 – 3.00 Adrodd straeon gyda Peter Stevenson. Cerddoriaeth/barddoniaeth gyda Gwilym Morus

3.00 Trafodaeth- Dathlu Cymuned yn 2019 – sut i gymryd rhan

Mae’r sefydliadau cyfranogol yn cynnwys: Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru, Ymddiriedolaeth Natur Vincent, Archifdy Ceredigion, Cyfoeth Naturiol Cymru, Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru, Amgueddfa Ceredigion a Threftadaeth Llangynfelyn.

Croeso i bawb i lansiad y prosiect yn LLAN-FACH, TRE TALIESIN DYDD SADWRN 2 CHWEFROR 10.30 yb – 3.30 yp

Prosiect gan y Cletwr yw hwn i ddathlu treftadaeth Tre’r-ddôl a Thre Taliesin.
Cysylltwch â: cc@cletwr.com

CELEBRATING COMMUNITY

Uncovering the natural, historical and cultural heritage of Tre’r Ddôl and Tre Taliesin.

Delve into history. Listen to stories. Share pictures. Hear about our wildlife.

10.30 – 11.00 Welcome to Celebrating Community

Five things that make our community memorable Nigel Callaghan

11.00 – 2.00 Chat with participating organisations about their displays.

Please bring your pictures, objects, documents and other memorabilia,which can be recorded and scanned

Bring a photo of your house – help to record every building in Tre’r Ddôl and Tre Taliesin Create a community Story Map with Naomi Heath.

Children’s activities with Jenny Dingle

REFRESHMENTS AVAILABLE ALL DAY. LUNCHTIME SOUP 11.00 – 2.00

Films showing continuously Cletwr old and new Y Gors Archive film of the locality.

2.00 – 3.00 Story telling with Peter Stevenson.

Music/poetry with Gwilym Morus

3.00 Discussion – Celebrating Community in 2019 – how to get involved

Participating organisations include: Wildlife Trust of South and West Wales, The Vincent Wildlife Trust, Ceredigion Archive, Natural Resources Wales, Historic Place Names of Wales, Ceredigion Museum and Treftadaeth Llangynfelyn Heritage.

All welcome to the project launch at LLANFACH, TRE TALIESIN SATURDAY FEBRUARY 2nd 10.30 am – 3.30 pm

This is a Cletwr project to celebrate the heritage of Tre’r Ddôl and Tre Taliesin.

Contact: cc@cletwr.com

Details

Date:
February 2
Time:
10:30 am - 3:30 pm
Cost:
Free

Organiser

Celebrating Communities
Email:
cc@cletwr.com

Venue

Llanfach
Llanfach
Tre'r Ddol, United Kingdom
+ Google Map