Siop

Y siop fach orau yn Nhre’r ddol!

Mae Cletwr yn anelu at ateb gofynion y gymuned. Nid yn unig ei bod hi ar garreg eich drws, ond mae’n llwyddo i lenwi gofod bach gyda pheth wmbredd o ddanteithion blasus. Gallwch sticio i’r bargeinion neu’ch tretio’ch hun i’ch hoff gynnyrch lleol o’r ansawdd gorau. Neu gallwch chi gymysgu’r ddau.

Rydym yn gwerthu cacennau a bara cartref, selsig a byrgers blasus Rob Rattray a Phorchell, iogyrt Rachel’s Dairy a ffrwythau a llysiau ffres a lleol. Mae yna ddewis deniadol iawn o winoedd da a chwrw diddorol – gyda bargeinion arbennig dros yr haf.

Mae’r llaeth bob amser am bris isel, byddwch yn cael hyd i fwydydd cyfleus rhad yn y rhewgell ac ystod wych o nwyddau sylfaenol i’r cartre am bunt yn unig… Mae yna fargeinion gwahanol bob wythnos. Felly, galwch heibio i weld beth sy’n newydd!

Gwasanaeth swmp-archebu

Rydyn ni’n cynnig gwasanaeth swmp-archebu oddi wrth nifer o’n cyflenwr.

Mae rhai yn arbenigo mewn cynnyrch llysieuol, masnach deg, organig, moesegol a naturiol, ond mae eraill yn fwy ‘safonol’.

Drwy brynu nwyddau mewn swmp drwy Siop Cynfelyn dim ond prisiau cyfanwerthu + 10% y byddwch yn eu talu, fel arfer dyna 15% oddi ar brisiau manwerthu arferol.

Ydych chi eisiau rhywbeth arbennig nad ydyn ni’n ei stocio? Siocled heb gynnyrch llaeth? Cynhyrchion gwallt a harddwch naturiol? Cewynnau bioddiraddiadwy? Ydych yn bwyta llwythi o gorbys neu aeron goji? Os felly, edrychwch drwy gatalog Suma a chyflwyno’ch archeb. Cewch eich syfrdanu gan yr hyn sydd ar gael. Gallwn hyd yn oed archebu bwydydd sydd wedi’u hoeri neu’u rhewi: oes gan rywun ffansi hufen iâ llaeth coconyt Mango a Leim, dwedwch?

Fel arfer, rydym yn archebu yn wuthnosol.

Gofynnwch wrth y til am gatalog a ffurflen archebu wedyn eisteddwch i lawr i’w darllen dros paned o’n coffi bendigedig.