Clwb Clyd

Arbedwch arian wrth brynu tanwydd.

Dyddiadau archebu arfaethedig 2019: 25 Ionawr, 26 Ebrill, 26 Gorffennaf, 25 Hydref.

Archeb Olew Cyntaf

Fe aeth ein harcheb olew cyntaf i mewn ym mis Chwefror 2015, am dros 7000 litr. Achubwyd aelodau’r grŵp dros £300 o bunnau. Yn Ionawr 2018 wnaethon ni archebu 27,500 liter, gan arbed tua 7c/liter, cyfanswm o bron £2000 i bobl yr ardal. Felly, pam ydych chi’n aros…?

Mae aelodaeth y grŵp ar agor i drigolion Taliesin, Tre’r Ddôl, Talybont, y Borth ac Eglwysfach/Ffwrnais.

Beth yw Clwb Clyd?

Cafodd Clwb Clyd ei lansio’n wreiddiol gan Gyngor Ceredigion. Ei nod yw helpu pobl drwy gynnig cyngor a chymorth ymarferol ynglŷn ag inswleiddio ac effeithlonrwydd ynni yn eu cartrefi. Un o’i weithgareddau yw helpu i greu cynghreiriau i brynu tanwydd. Roedd 14 o’r rhain eisoes ar waith yng Ngheredigion pan lansiodd Cwmni Cymunedol Cletwr ei cynghrair o’r fath yn ein hardal ni yn 2015. Y syniad yw bod criw o bobl yn dod at ei gilydd i drefnu gostyngiadau swmp ar gyfer prynu olew gwresogi (ac efallai pethau eraill e.e. LPG). Bydd yr olew’n dal i gael ei ddosbarthu i’ch cartref a byddwch yn dal i dalu’r cwmni olew’n uniongyrchol. Mae adroddiadau gan gynghreiriau sydd eisoes ar waith yn awgrymu y gall gostyngiadau 5c+ y litr ar olew gwresogi fod yn bosibl.

Ymunwch â’r Grŵp

Os oes gennych diddordeb yn y cynllun a wnewch chi lenwi’r ffurflen isod (does dim rhaid i chi archebu olew bod tro):

Pa danwyddau yr ydych chi’n eu defnyddio a thua faint rydych yn ei ddefnyddio bob blwyddyn (maint neu gost)?