Calon y Gymuned

Cletwr

Heart of the Community

Y Gymuned sydd biau’r Cletwr a nhw sy’n ei redeg.

Menter ddielw ydyn ni, wedi’i sefydlu i ddod a’r gymuned at ei gilydd i ddiogelu cyfleustrau a gwasanaethau hanfodol yn yr ardal wledig yma.

Cletwr is owned and run by the community.

We’re a not-for -profit organisation set up to bring the community togetherto safeguard vital facilities and services in this rural area.

Siop

Mae Siop Cynfelyn yn anelu at ateb gofynion y gymuned. Nid yn unig ei bod hi ar garreg eich drws, ond mae’n llwyddo i lenwi gofod bach gyda pheth wmbredd o ddanteithion blasus. Gallwch sticio i’r bargeinion neu’ch tretio’ch hun i’ch hoff gynnyrch lleol o’r ansawdd gorau.

Mwy

Amser Agor

Dydd Llyn:8.30 - 18:30
Dydd Mawrth:8.30 - 18:30
Dydd Mercher:8.30 - 18:30
Dydd Iau:8.30 - 18:30
Dydd Gwener:8.30 - 18:30
Dydd Sadwrn:8.30 - 18:30
Dydd Sul:8.30 - 17.00

Caffi

Yn ogystal â choffi o safon, mae’r caffi yn gweini amrywiaeth o gacennau cartref ardderchog, cawl, brechdanau, brecwast (llawn cig neu lysieuol), a byrbrydau ysgafn eraill.  Defnyddir cynnyrch lleol lle bynnag y bo hynny’n bosibl.

Bwydlen

Amser Agor

Dydd Llyn:9.30 - 17:00
Dydd Mawrth:9.30 - 17:00
Dydd Mercher:9.30 - 17:00
Dydd Iau:9.30 - 17:00
Dydd Gwener:9.30 - 17:00
Dydd Sadwrn:9.00 - 17:00
Dydd Sul:9.00 - 17.00

Cymuned

Rhedir Cletwr gan y gymuned i’r gymuned.  Yn ogystal â rhaglen brysur o ddigwyddiadau ar gyfer pob oedran a diddordebau, rydym hefyd yn cynnig amryw o wasanaethau i’r ardal leol a’r ardaloedd cyfagos.

Calendr Digwyddiadau

Digwyddiadau yn y dyfodol agos

Jun
15

Malcolm Ryan at Oriel Cletwr

Jun
16

Dal ati

Jul
21

Dal ati

Y Newyddion Diweddaraf

Rydym yn Cyflogi – We’re Hiring

Cynorthwyydd caffi/manwerthu cyffredinol. 16 awr yr wythnos.
General cafe/retail assistant. 16 hours/week.

Read more

Bwrdd Sgwrsio! Chatter Natter Table!

Mae ‘bwrdd sgwrsio’ yn lle i gwsmeriaid eistedd os yr ydynt am sgwrsio a chwsmeriaid eraill.
A ‘chatter and natter’ table is where customers can sit to talk to other customers.

Read more

Pen-blwydd Cletwr Birthday!

Bydd ein pumed pen-blwydd yn fis Mai!
Our fifth birthday is coming up in May!

Read more

Malcolm Ryan yn Oriel Cletwr

Yn aelod o’r Academi Frenhinol Gymreig. Ganed yn Llundain yn 1938. Arddangosodd am y tro cyntaf ym 1968 yn Oriel AIA a chael ei ethol i Gymdeithas Ryngwladol yr Artistiaid gynt. Bu’n byw yn East Anglia am 30 mlynedd ac ef oedd Cadeirydd Cymdeithas Peintwyr a Cherflunwyr Caergrawnt. Bu’n arddangos yn Amgueddfa Fitzwilliam a llawer o orielau ac amgueddfeydd yn yr ardal honno. Mae Malcolm yn byw yn Ynyslas er 2000.

malcolmryanpaintings.com

29 Mawrth – 20 Mehefin

Cysylltwch â ni

Y Symud Mawr

Oriel

Tân Gwyllt

Oriel

Parti Cymunedol

Oriel

Gwirfoddoli

Mae prosiect Cletwr yn dibynnu ar gefnogaeth y tîm mawr o wirfoddolwyr sy’n helpu i gadw ein costau isel a sicrhau y gallwn gynnig siop a caffi ardderchog, ac ystod o wasanaethau ar gyfer y gymuned.

Mae gennym wirfoddolwyr o bob oedran, o 13 oed hyd i beidiwch-â-busnesu! Mae gennym ystod eang iawn o dasgau y mae angen eu gwneud, o bryd i’w gilydd ac yn rheolaidd, gan gynnwys gweini a stocio’r silffoedd yn y siop, yn gweini yn y caffi (gan gynnwys hyfforddiant llawn ar sut i wneud Cappucino ewynnog), gwneud jamiau a siytni, yn gwasanaethu ar y Bwrdd, yn gwneud paentio a DIY, yn helpu i drefnu digwyddiadau, lladd y gwair, golchi’r ffenestri, cyfrif’r arian a llawer mwy.

Felly, os hoffech chi roi cynnig arni, galw heibio am sgwrs a chael gwybod beth y gallwn ei gynnig i chi.

Ein Tîm Arbennig

Yn ogystal â’r gwirfoddolwyr, ni ellir gweithredu heb…

Karen Evans

Rheolwr Busnes

Sue Davies

Rheolwr Cynorthwyol

Jane Guite

Rheolwr Caffi

Cwmni Cymunedol Cletwr

Mae Cwmni Cletwr yn fenter gymunedol sydd wedi ail-agor y Gwasanaethau Clettwr gynt yn Nhre’r Ddôl fel siop, chaffi a both gymunedol a rhedir gan y gymuned.

Cwmni Cletwr