Digwyddiadur


Mae Cwmni Cletwr yn trefnu ystod eang o ddigwyddiadau ar gyfer pobl leol ac ymwelwyr, gan gynnwys sgyrsiau, cyrsiau, teithiau, cyngherddau, adrodd straeon, ffeiriau crefft, ffilmiau, arddangosfeydd a gweithgareddau ar gyfer dysgwyr.

Mae llawer o hyn yn bosibl dim ond oherwydd grant hael o £10,000 gan gwmni Santander, sy'n talu cyflog Cydlynydd rhan-amser ac am ddeunydd cyhoeddusrwydd.

Pe 'tasech eisiau trefnu digwyddiad yn Siop Cynfelyn, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.


Amser Stori
23 Meh. 2017 14.30 to 15.15 - 22 Meh. 2017

Amser stori i blant yn y Gymraeg gyda storïwyr gwirfoddol. Croeso i Neiniau a Theidiau a gwarchodwyr plant hefyd. Jyst trowch lan!


Ble?: Cletwr aka Siop Cynfelyn
Cyswllt: events@cletwr.com or 01970 832 113
manylion...

Hwyl gyda Chrefftau - 'Anifeiliaid'
24 Meh. 2017 15.00 - 17.00 - 24 Mai 2017

Hwyl gyda Chrefftau – i blant 3-16 oed. Gwell archebu lle. £5
Ble?: Cletwr aka Siop Cynfelyn
Cyswllt: 01970 832 113 or events@cletwr.com
manylion...

Tro’r 3k Troellwr Fin Nos
5 Gor. 2017 20.30-21.45

Tro’r Troellwr Fin Nos gyda "Ladybirder" – Profiad unigryw ar drywydd y troellwr ar Gors Fochno gyda ‘Dynes yr Adar’. Rhaid archebu lle. £5.

Wrth iddi nosi, mae’r troellwyr yn dechrau hedfan ar Gors Fochno. Maen nhw’n hela chwilod a gwyfynod yn yr awyr gyda’r wawr a’r cyfnos, gan hedfan yn hollol ddistaw bron ac yn hynod chwimwth fel y credai pobl yr oes a fu mai creaduriaid goruwchnaturiol oedden nhw. Ymunwch â ni i chwilio am yr adar anhygoel ’ma a rhywogaethau eraill y nos, gan gynnwys ystlumod a thylluanod. Profiad canol haf unigryw! Rhaid archebu lle. £5.
Ble?: 'Cletwr'.
Cyswllt: events@cletwr.com or 01970 832 113
manylion...

Tro 3k Llysiau Llesol
9 Gor. 2017 11.00 - 12.30

Gydag Amanda Dean MNIMH - i chwilio am ac adnabod amrywiaeth o blanhigion meddyginiaethol gwyllt a thymhorol yn lleol. £5. Man cyfarfod i’w gadarnhau. Rhaid archebu lle.
Ble?: Man cyfarfod i’w gadarnhau.
Cyswllt: events@cletwr.com or 01970 832 113
manylion...


Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration