Digwyddiadur


Mae Cwmni Cletwr yn trefnu ystod eang o ddigwyddiadau ar gyfer pobl leol ac ymwelwyr, gan gynnwys sgyrsiau, cyrsiau, teithiau, cyngherddau, adrodd straeon, ffeiriau crefft, ffilmiau, arddangosfeydd a gweithgareddau ar gyfer dysgwyr.

Mae llawer o hyn yn bosibl dim ond oherwydd grant hael o £10,000 gan gwmni Santander, sy'n talu cyflog Cydlynydd rhan-amser ac am ddeunydd cyhoeddusrwydd.

Pe 'tasech eisiau trefnu digwyddiad yn Siop Cynfelyn, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.


Dal ati
18 Tach. 2017 11.00 - 12.00

Cyfarfod misol i ddysgwyr a Chymry rhugl. Sesiynau cyfeillgar a gwerth chweil – dewch yn llu am baned a chlonc. Jyst trowch lan!


Ble?: Cletwr aka Siop Cynfelyn
Cyswllt: events@cletwr.com or 01970 832 113
manylion...

Tro hanesyddol o gwmpas Tre'r-ddôl a Thre Taliesin
19 Tach. 2017 11.00 - 13.00 - 19 Hyd. 2017

- Ymdrwythwch yn hanes ein bro ’slawerdydd. Tro 3k hawdd ar y gwastad yn y Saesneg. Mae gan Nigel Callaghan dwr o wybodaeth am y dyddiau a fu yn y plwyf ac mae hefyd yn cynnal clwb hanes lleol misol yn Nhre Taliesin. Rhaid archebu lle. Awgrymir cyfraniad o £3.

DYLID NODI: MAE DYDDIAD Y DAITH GERDDED YMA WEDI NEWID O DDYDD SADWRN I DDYDD SUL 19eg
Ble?: Cletwr
Cyswllt: events@cletwr.com or 01970 832 113
manylion...

CCB 2017
19 Tach. 2017 16:00

Cynhelir CCB Cwmni Cletwr yn Llanfach. Croeso cynnes i bawb.
Ble?: Llanfach
manylion...

Waliau Cerrig a Llechfaen Dewch i Gwrdd â'r Artist!
25 Tach. 2017 15.00 - 16.30

Mae Stuart Evans yn cyflwyno torluniau leino ac ysgythriadau o’i arddangosfa

bresennol yn y Cletwr.

‘Ymateb creadigol i’r siwrneiau lu dw i wedi’u gwneud drwy dirwedd gogledd Cymru. Yn ogystal â mwynhau’r cymoedd, y golygfeydd a’r ymweliadau â rhai o ardaloedd anghysbell a hardd fy mamwlad mae sgiliau cywrain y rheini sy’n creu waliau cerrig, ffensys crawiau a cherrig beddau cerfiedig wedi gwneud cryn argraff arnaf…wedi’u trwytho mewn hanes maent yn adrodd eu straeon eu hunain ac yn ymddangos yn naturiol, fel pe baent yn perthyn.’ Darperir lluniaeth. Jyst trowch lan!
Ble?: Cletwr
Cyswllt: events@cletwr.com or 01970 832 113
manylion...

Dal ati
16 Rhag. 2017 11.00 - 12.00

Cyfarfod misol i ddysgwyr a Chymry rhugl. Sesiynau cyfeillgar a gwerth chweil – dewch yn llu am baned a chlonc. Jyst trowch lan!


Ble?: Cletwr aka Siop Cynfelyn
Cyswllt: events@cletwr.com or 01970 832 113
manylion...


Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration