Digwyddiadur


Mae Cwmni Cletwr yn trefnu ystod eang o ddigwyddiadau ar gyfer pobl leol ac ymwelwyr, gan gynnwys sgyrsiau, cyrsiau, teithiau, cyngherddau, adrodd straeon, ffeiriau crefft, ffilmiau, arddangosfeydd a gweithgareddau ar gyfer dysgwyr.

Mae llawer o hyn yn bosibl dim ond oherwydd grant hael o £10,000 gan gwmni Santander, sy'n talu cyflog Cydlynydd rhan-amser ac am ddeunydd cyhoeddusrwydd.

Pe 'tasech eisiau trefnu digwyddiad yn Siop Cynfelyn, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.


Crefft Gweld’ i Bobl Ifainc
10 Awst 2017 14.00 - 16.15

Ymunwch â’r ffotograffydd arobryn lleol Giles W Bennett am dro ffotograffiaeth gan ddefnyddio’ch ffôn bach yn unig. £7 – i bobl ifainc 10-16 oed. Rhaid archebu lle.


Ble?: Cletwr
Cyswllt: events@cletwr.com or 01970 832 113
manylion...

Dal ati
19 Awst 2017 11.00 - 12.00

Cyfarfod misol i ddysgwyr a Chymry rhugl. Sesiynau cyfeillgar a gwerth chweil – dewch yn llu am baned a chlonc. Jyst trowch lan!


Ble?: Cletwr aka Siop Cynfelyn
Cyswllt: events@cletwr.com or 01970 832 113
manylion...

Crefftau Plant drwy’r Gymraeg
22 Awst 2017 15.00 - 17.00

Ymunwch â Jules ‘Glitter & Paint’ i wneud crefftau yn y Cwtsh. ‘Coedydd Hud’ a ‘Threnau, Awyrennau a Threisiclau’. Addas i blant 3-16 oed. £5.

Gwell archebu lle.


Ble?: Cletwr aka Siop Cynfelyn
Cyswllt: 01970 832 113 or events@cletwr.com
manylion...


Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration