Swydd wag // Job Vacancy

Swydd wag // Job Vacancy

Swydd wag

Cynorthwyydd Cegin ~ 21 awr yr wythnos.

Rhywun â phrofiad o ddewis ond rhoddir hyfforddiant llawn i’r ymgeisydd iawn.

Oriau gwaith: dydd Sul i ddydd Mawrth 10 tan 4 bob dydd, er bydd angen hyblygrwydd i helpu i gyflenwi absenoldeb gwyliau/salwch.

Yn ddelfrydol, bydd yr ymgeisydd… .

 • Â phrofiad o weithio mewn cegin brysur.
 • Yn bobydd atebol a brwd.
 • Â diddordeb mewn bwyd lleol.
 • Â Thystysgrif Hylendid Sylfaenol gyfredol.

Yn dra dymunol….

 • Sgiliau yn y Gymraeg .
 • Profiad o weithio gyda gwirfoddolwyr.

Gwnewch gais drwy e-bost i cletwr@cletwr.com gan nodi’ch addasrwydd ar gyfer y swydd ac atodi’ch C.V.

Dyddiad cau: dydd Llun 15 Hydref.

Cynhelir cyfweliadau dydd Iau 18 Hydref.

Job Vacancy

Kitchen Assistant ~ 21 hours per week.

Experience preferred but full training given to the right applicant.

Working hours Sunday-Tues 10 ‘til 4 daily, although flexibility will be needed to help with holiday/sickness cover.

Applicants will ideally…

 • Have experience working in a busy kitchen environment.
 • Be a competent and enthusiastic baker.
 • Have an interest in local food.
 • Have a current Basic Hygiene Certificate.

Highly desirable…. .

 • Welsh language skills.
 • Experience working with volunteers.

Please apply by email to cletwr@cletwr.com stating your suitability for the post and enclosing a C.V.

Closing date Monday 15th October

Interviews will be held Thursday 18th October