News

Oriel Cletwr Haf / Summer 2018

Two new exhibitions this summer.

Trainee Retail Assistant

Opportunity for 16 – 24 year olds with full training.

Rydym yn Cyflogi – We’re Hiring

Cynorthwyydd caffi/manwerthu cyffredinol. 16 awr yr wythnos.
General cafe/retail assistant. 16 hours/week.

Bwrdd Sgwrsio! Chatter Natter Table!

Mae ‘bwrdd sgwrsio’ yn lle i gwsmeriaid eistedd os yr ydynt am sgwrsio a chwsmeriaid eraill.
A ‘chatter and natter’ table is where customers can sit to talk to other customers.

Pen-blwydd Cletwr Birthday!

Bydd ein pumed pen-blwydd yn fis Mai!
Our fifth birthday is coming up in May!

Galw Am Artistiaid… Call for Artists…

Thema: ‘Y Môr’.
Theme: ‘The Sea’.

Oen Organig Cymreig – Welsh Mountain Lamb

Bellach cewch archebu cig oen o Cletwr.
You can now order whole and half lambs from Cletwr.