News

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol/ Annual General Meeting

Croeso cynnes i bawb.
Caffi Cletwr, 16:00 25/11/2018.

DATHLU CYMUNED / CELEBRATING COMMUNITY

Does our community have its own story to tell?

Cylchoedd Tragwyddol / Eternal Circles

Mandala wall hangings in the Textiles Gallery.

‘Dyluniadau Pren’ / ‘Designs in Wood’

Stephen Owen – Artist, designer and craftsperson with wood.

Cletwr AGM / CCB Cletwr

Come along to our AGM / Dewch i CCB ni.

Talebau Cletwr! / Cletwr vouchers!

Yr anrheg berffaith // The perfect gift

Glanhau Cletwr! // Cleaning Cletwr!

Croeso cynnes i bawb // Everyone welcome.

Swydd wag // Job Vacancy

Cynorthwyydd Cegin // Kitchen Assistant

Hedgehogs

Ever wondered if you have hedgehogs in your garden?