‘Dyluniadau Pren’ / ‘Designs in Wood’

‘Dyluniadau Pren’ / ‘Designs in Wood’

Stephen Owen – Artist, dylunydd a chrefftwr sy’n gweithio gyda phren.

Detholiad o fframiau drychau difyr, ac iddynt argaen o goed amryliw gan y Dylunydd a Gwneuthurwr Dodrefn hwn sydd wedi cael canmoliaeth ryngwladol – rhan fach yn unig o’r casgliad o ddyluniadau sydd gan Stephen ar werth. Daw Stephen Owen o Dal-y-bont.

25 Hydref – 6 Ionawr 2019

Stephen Owen – Artist, designer and craftsperson with wood.

A selection of fun, multicoloured wood veneer mirror frames from this internationally acclaimed Furniture Designer and Maker, representing a small part of Stephen’s design range for sale. Stephen Owen is local to Talybont.

25th October – 6th January 2019