Cylchoedd Tragwyddol / Eternal Circles

Cylchoedd Tragwyddol / Eternal Circles

Cylchoedd Tragwyddol – baneri wal mandala.

‘Patrymau mesmereisiol sy’n dathlu harddwch ac amrywiaeth rhyfeddol geometreg byd natur.’

Mae Anne yn byw gyda’i theulu yn Ynys-las. Mae’n llunio paentiadau, baneri wal a cherameg cerfiedig wedi’u hysbrydoli gan y patrymau, y lliwiau a’r rhythmau sylfaenol sy’n perthyn i fyd natur ac i Fywyd. Mae ei gwaith yn annog pobl i arsylwi’n fanylach ar yr harddwch eithriadol a’r amrywiaeth rhyfeddol sy’n perthyn i geometreg byd natur, a hynny wrth iddi blethu’r nodweddion hynny i gyfanrwydd ei dyluniadau. I gael rhagor o wybodaeth am weithdai a chyrsiau Paentiadau Mandala Anne, ewch i www.shiningedge.co.uk

26 Hydref – 1 Chwefror 2019.

Eternal Circles – mandala wall hangings in the Textiles Gallery.

‘Mesmerising designs, celebrating the beauty and wonderful variety of geometry in nature’. “A mandala is an expression of wholeness, inviting the viewer to enter a state of calm alignment, via a sense of journeying”.

Anne lives with her family in Ynyslas. She creates paintings, wall hangings and sculpted ceramics inspired by the underlying patterns, colours and rhythms of nature and Life. Her work invites closer observation of the incredible beauty and wonderful variety of geometry in nature, woven into the wholeness of her designs. For details of Anne’s Mandala Painting workshops and courses visit www.shiningedge.co.uk

26 October – 1 February 2019